Nieuws

Normcommissie ‘Compliance Programma’s’ opgericht

Eind januari vindt de eerste vergadering plaats van de nieuwe normcommissie ‘Compliance Programma’s’. Deze normcommissie levert de Nederlandse inbreng bij de ontwikkeling van een ISO-richtlijn voor compliance programs. De eerste internationale vergadering wordt begin april gehouden in Sydney. Daar zullen delegaties uit alle deelnemende landen met elkaar discussiëren over het door het secretariaat voorbereide werkdocument en afspraken maken over het verdere ontwikkeltraject. Nederlandse marktpartijen die belang hebben bij en willen deelnemen aan de ontwikkeling van deze norm kunnen zich melden bij NEN.

Vorig jaar is gebleken dat er in Nederland veel interesse bestaat voor het onderwerp compliance management. Voor bedrijven is het een instrument om implementatie en naleving van alle intern vastgestelde en extern opgelegde regels te organiseren. Dit kan variëren van interne gedrags- en integriteitscodes en veiligheidsvoorschriften tot externe wet- en regelgeving op het gebied van milieu of marktordening. Voor toezichthouders biedt een richtlijn een referentiekader om te beoordelen hoe goed een organisatie naleving van wet- en regelgeving heeft georganiseerd. Daarom is besloten om vanuit Nederland een actieve inbreng te leveren aan de ISO-richtlijn die de komende drie jaar onder leiding van Australië ontwikkeld wordt.
 
De richtlijn is van belang voor organisaties, ongeacht grootte, aard en sector (financieel en niet-financieel), die te maken hebben met vrijwillige afspraken en verplichtingen in relatie tot wet- en regelgeving, branche- en gedragscodes, milieu en maatschappij.

Nederlandse marktpartijen en andere maatschappelijke actoren kunnen hun belangen behartigen en invloed uitoefenen op de inhoud van de mondiale richtlijn door lid te worden van de NEN-normcommissie. Een aantal partijen heeft al besloten deel te nemen, waaronder verschillende brancheorganisaties, bedrijven, adviesbureaus en onderwijsinstellingen. Voor een breed gedragen Nederlandse inbreng is NEN op zoek naar meer markt- en overheidspartijen die willen deelnemen.

Meer informatie kunt u vinden op www.nen.nl/compliance. Voor een nadere toelichting op de mogelijkheden voor deelname: Dick Hortensius, secretaris van de normcommissie, telefoon (015) 2 690 115 of e-mail dick.hortensius@nen.nl.