Nieuws

 • Meer_aandacht_nodig_voor_wijkverpleging_in_kwaliteitsstandaarden_voor_verpleegkundigen_en_verzorgenden.jpg

  Meer aandacht nodig voor wijkverpleging in kwaliteitsstandaarden voor verpleegkundigen en verzorgenden

  Om de kwaliteit van zorg verder te verbeteren zijn er steeds meer kwaliteitsstandaarden voor verpleegkundigen en verzorgenden. De meeste kwaliteitsstandaarden hebben weinig aandacht voor relationele aspecten tussen verpleegkundigen en cliënten en ook is de aandacht voor de wijkverpleging beperkt. Dit blijkt uit onderzoek van het Nivel waarin onderzocht werd voor welke onderwerpen er kwaliteitsstandaarden zijn, waar nog lacunes zijn en of de kwaliteitsstandaarden ook aandacht hebben voor...
 • Week_van_de_circulaire_economie_1_tm_6_februari.jpg

  Week van de circulaire economie 1 t/m 6 februari

  Uit de eerste Integrale Circulaire Economie Rapportage van het Planbureau voor de Leefomgeving, blijkt dat Nederland amper minder grondstoffen gebruikt dan tien jaar geleden, terwijl het in 2030 de helft minder moet zijn. Het is noodzaak dat we in 2021 slimmer gebruik gaan maken van grondstoffen. Meer dan honderd pioniers uit diverse branches geven tijdens de Week van de Circulaire Economie het goede voorbeeld. Met online workshops, debatten en inspiratiesessies tonen zij van maandag 1...
 • Nederlander_ziet_geen_plek_voor_zichzelf_op_kansrijke_technische_arbeidsmarkt.jpg

  Nederlander ziet geen plek voor zichzelf op kansrijke technische arbeidsmarkt

  Hoewel Nederlanders de kansen kennen van het technische vakgebied, laten ze werken in de technische branche liever aan een ander over. Zo geeft 49 procent aan dat een baan in de techniek niet bij hem/haar past, tegenover slechts 30 procent die zichzelf wel in de techniek ziet werken. Dit blijkt uit onderzoek onder ruim 1500 Nederlanders, uitgevoerd in opdracht van Techniekopleiding.nl . Dat techniek een cruciaal vakgebied is, ziet Nederland overduidelijk in. 85 procent geeft aan dat zonder...
 • Europese_normalisatieagenda_voor_maatschappelijk_verantwoord_ondernemen.jpg

  Europese normalisatie-agenda voor maatschappelijk verantwoord ondernemen

  Op initiatief van Frankrijk worden een aantal bijeenkomsten georganiseerd waarbij Europese belanghebbenden in gesprek gaan over de toekomst van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) en de rol van normalisatie daarin. Welke trends zijn er op het vlak van maatschappelijk verantwoord ondernemen? Hoe ziet de toekomst van MVO eruit? Welke normen kunnen hierbij ondersteunend zijn? Dit wordt besproken door Europese belanghebbenden tijdens een aantal bijeenkomsten.  ...
 • Herziening_kwaliteitsmanagementnorm_voor_medische_laboratoria_door_naar_volgende_commentaarronde.jpg

  Herziening kwaliteitsmanagementnorm voor medische laboratoria door naar volgende commentaarronde

  NEN-EN-ISO 15189 ‘Medische laboratoria – Bijzondere eisen voor kwaliteit en competentie’ zit in het internationale herzieningsproces. Begin 2020 was de eerste commentaarronde. Nu bevindt de norm zich in de volgende commentaarfase. De leden van de normcommissie ‘IVD’ hebben tot half februari om op de herziening, namens Nederland, te reageren. Belanghebbende en/of geïnteresseerde kunnen tot uiterlijk 1 februari hun interesse kenbaar maken....
 • Nieuwe_Nederlandse_Praktijkrichtlijn_over_duurzame_corrigerende_maatregelen_in_de_maak.jpg

  Nieuwe Nederlandse Praktijkrichtlijn over duurzame corrigerende maatregelen in de maak

  Menig kwaliteits-, milieu- of veiligheidsmanager herkent de situatie, dat de organisatie liever snel pleisters plakt op gemaakte fouten (lees: correctie), dan geprobeerd wordt deze structureel te voorkomen door maatregelen op de hoofdoorzaak te zetten (lees: corrigerende maatregelen). Er blijkt behoefte aan een richtlijn die beschrijft hoe je dit traject aanpakt.   De normcommissie Kwaliteitsmanagement heeft geconstateerd dat er behoefte is aan een praktijkrichtlijn (NPR) voor...
 • Zorgverleners_Kwaliteit_van_palliatieve_zorg_is_goed_maar_kan_nog_beter.jpg

  Zorgverleners: ‘Kwaliteit van palliatieve zorg is goed, maar kan nog beter’

  Zorgverleners vinden dat de palliatieve zorg die zij geven van hoge kwaliteit is. De zorg kan nóg beter worden als de adviezen van het Kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland vaker ter harte worden genomen. Dit blijkt uit een vragenlijstonderzoek van het Nivel onder verpleegkundigen, verzorgenden, begeleiders en praktijkondersteuners.   Palliatieve zorg is de zorg voor mensen die levensbedreigend ziek of kwetsbaar zijn. Kwaliteit van leven van de patiënt en diens...
 • Ontwikkeling_norm_gezondheids-_en_veiligheidsperformance_van_organisaties.jpg

  Ontwikkeling norm gezondheids- en veiligheidsperformance van organisaties

  Werkgevers streven naar betrokken en gemotiveerde medewerkers. Hiervoor is een gezonde en veilige werkomgeving essentieel. Om dit doel te kunnen realiseren is het van belang dat de gezond- en veiligheidsperformance continu verbetert. ISO 45004 biedt hiervoor een uitstekende guideline. Belanghebbenden kunnen meepraten over de ontwikkeling van deze en andere gerelateerde normen.   Werkgevers worstelen in de praktijk hoe ze de gezondheids- en veiligheidsperformance in beeld...
 • ABN_AMRO_sectorprognoses_2021-2022_Veerkracht_bedrijven_bepaalt_coronaherstel_-_KIB.jpg

  ABN AMRO sectorprognoses 2021-2022: Veerkracht bedrijven bepaalt coronaherstel

  De coronacrisis zorgt voor grote verschillen tussen sectoren die er wel of juist niet in slagen hun verdienmodel tijdig aan de omstandigheden aan te passen, concludeert ABN AMRO in haar Sectorprognoses 2021 en 2022. Zo heeft de crisis in 2020 in de leisuresector (-50 procent) en retail (-8 procent) diepe sporen getrokken en ook volgend jaar zullen verschillende branches nog niet volledig zijn hersteld.   Tot sprake is van groepsimmuniteit is de kans groot dat bioscopen,...
 • Input_gevraagd_herziening_ISO-normen_voor_assetmanagement.jpg

  Input gevraagd herziening ISO-normen voor assetmanagement

  In 2021 begint de herziening van twee belangrijke ISO-normen voor assetmanagement. De normcommissie ‘Assetmanagement’ zorgt voor de Nederlandse inbreng in dat herzieningsproces. Om input te krijgen van gebruikers van deze normen en van organisaties die ervaring hebben met assetmanagement, is een enquête uitgezet. Deze enquête kan tot 31 januari 2021 worden ingevuld. Door ISO, de mondiale organisatie voor standaardisatie, worden normen ontwikkeld voor...
 • Drie_op_de_tien_werkenden_voert_werkzaamheden_van_manager_uit.jpg

  Drie op de tien werkenden voert werkzaamheden van manager uit

  Drie op de tien werkenden (30%) voert taken uit die eigenlijk onder de werkzaamheden van hun manager vallen. Dit blijkt uit Het Nationale Management Onderzoek, uitgevoerd door ISBW onder ruim 1.200 werkenden in loondienst. Het zijn net wat vaker mannen dan vrouwen die dit doen: 32 tegenover 27 procent. Er zijn ook werkenden die juist niet weten wat tot het takenpakket van hun manager behoort: een kwart (23%) geeft aan niet te weten wat de werkzaamheden van de manager precies zijn.  ...
 • Veerkracht_in_de_supply_chain_juist_nu_belangrijk.jpg

  Veerkracht in de supply chain: juist nu belangrijk

  Organisaties zoeken naar alternatieve leveranciers om de risico's van de supply chain te spreiden en veerkracht op te bouwen. Uit het laatste ViewPoint onderzoek van DNV GL onder 1.142 organisaties blijkt dat 56% van de respondenten te maken heeft gehad met een verstoring van de supply chain als gevolg van de pandemie. De belangrijkste oorzaken van de verstoring zijn vertragingen in de bevoorrading (45%), logistieke problemen (34%) en beperkingen van de internationale handel (24%)....
 • INK.next_-_Managementgids_voor_excellent_ondernemen_gepubliceerd.jpg

  INK.next - Managementgids voor excellent ondernemen gepubliceerd

  INK.next – Een managementgids voor excellent ondernemen door INK en NEN is onlangs gepresenteerd. INK.next is gebaseerd op het nieuwe EFQM model (European Foundation for Quality Management), dat een beschrijving geeft van excellente organisaties. Het geeft echter een meer praktische invulling gebaseerd op de Nederlandse organisatiepraktijk.   INK.next  maakt die beschrijving tastbaarder en toepasbaarder voor verschillende typen organisaties of rollen die zij in...
 • NEN_peilt_interesse_voor_norm_verandermanagement_voor_organisaties_met_ISO_9001.jpg

  NEN peilt interesse voor norm verandermanagement voor organisaties met ISO 9001

  Er ligt bij NEN een voorstel om een norm gerelateerd aan ISO 9001 op het gebied voor verandermanagement op te stellen. Aanleiding is de voortdurende veranderingen aan eisen aan de kwaliteit van producten en diensten. Organisaties moeten zich ook in deze tijden kwaliteitsmatig staande houden. Responsiviteit en proactiviteit van organisaties, en hun vermogen om te gaan met snelle veranderingen, worden steeds belangrijker. 'Organizational Change Management' (OCM) raakt elke organisatie, in...
 • Eindhoven_is_Europas_toonaangevende_innovatiecluster_in_4IR-technologien.jpg

  Eindhoven is Europa's toonaangevende innovatiecluster in 4IR-technologieën

  Een door het Europees Octrooibureau (EOB) gepubliceerde studie toont aan dat innovatie in 4e industriële revolutie (4IR)-technologieën de afgelopen tien jaar wereldwijd aanzienlijk is versneld. Tussen 2010 en 2018 groeiden de wereldwijde octrooiaanvragen voor deze technologieën, die betrekking hebben op slimme verbonden objecten zoals Internet of Things (IoT), big data, 5G en kunstmatige intelligentie (AI), met een gemiddeld jaarlijks percentage van bijna 20% – bijna...
 • whitepaper_plastics_in_het_milieu.jpg

  Whitepaper: Plastics in het milieu

  Plastics in het milieu is een onderwerp dat momenteel hoog op de maatschappelijke agenda staat. Ook in de normalisatiewereld is het onderwerp opgepakt, maar er bestaan internationaal nog weinig normen voor. De publicatie van de whitepaper Plastics in het Milieu is de aftrap voor een normcommissie voor Plastics in het Milieu in Nederland.   Er is vanuit de markt veel vraag naar onderzoek naar plastics in het milieu. De gevolgen van zwerfplastics op de ecologie zijn evident en...
 • Sluit_de_richtlijn_voor_MVO_nog_aan_bij_de_praktijk.jpg

  Sluit de richtlijn voor MVO nog aan bij de praktijk?

  De internationale richtlijn voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO), ISO 26000, is inmiddels tien jaar in gebruik. Om te garanderen dat normen goed bij de praktijk (blijven) aansluiten, vindt er vanuit ISO een zogenaamde periodieke evaluatie plaats. Hierbij wordt aan belanghebbenden gevraagd of de norm zou moeten worden herzien of niet. Op dit moment vindt de periodieke evaluatie voor ISO 26000 plaats. Op basis van input van Nederlandse belanghebbenden zal NEN een...
 • Virtuele_conferentie_De_rol_van_octrooien_in_een_AI-gedreven_wereld.jpg

  Virtuele conferentie 'De rol van octrooien in een AI-gedreven wereld'

  Op donderdag 17 en vrijdag 18 december organiseert het Europees Octrooibureau een gratis virtuele conferentie over kunstmatige intelligentie:  De rol van octrooien in een AI-gedreven wereld . Yann Ménière, hoofdeconoom van het EOB en auteur van het onderzoek, zal de studie toelichten en ingaan op de nieuwste trends in technologieën met betrekking tot slimme verbonden objecten. Zijn presentatie wordt gevolgd door een interactief rondetafelgesprek waar aan hem...
 • Besluiten_algemene_vergadering_European_Cooperation_for_Accreditation_gepubliceerd.jpg

  Besluiten algemene vergadering European Cooperation for Accreditation gepubliceerd

  Op 25 en 26 november 2020 is de halfjaarlijkse algemene vergadering van de European Cooperation for Accreditation (EA) gehouden. De EA is de overkoepelende Europese samenwerkingsorganisatie die een belangrijke rol speelt in de harmonisering van de Europese accreditatie-instanties. Alle Europese accreditatie-instanties zijn aangesloten bij de EA en komen tweejaarlijks bijeen voor een algemene vergadering.   Deze vergadering heeft als doel om geaccrediteerde...
 • E-health_in_huisartsenpraktijken_ervaringen_in_coronatijd_maken_verbetermogelijkheden_zichtbaar.jpg

  E-health in huisartsenpraktijken: ervaringen in coronatijd maken verbetermogelijkheden zichtbaar

  Om de mogelijkheden van e-health in de huisartsenpraktijk optimaal te benutten, is het cruciaal om deze zorg op afstand goed in te richten en aan te bieden. E-health wint aan populariteit tijdens de coronapandemie, maar er zijn aanpassingen nodig om het ook daarna veelvuldig en efficiënt te kunnen blijven inzetten. Daarnaast kan er meer draagvlak gecreëerd worden bij patiënten. Uit onderzoek van het Nivel naar de ervaringen van het gebruik van e-health bij huisartsen en...