Nieuws

 • Ontwikkeling_van_drie_NTAs_met_specificaties_voor_vraaggestuurd_recyclaten.jpg

  Ontwikkeling van drie NTA’s met specificaties voor vraaggestuurd recyclaten

  Via inzameling van restmateriaal vindt gerecycled kunststof (recyclaat) zijn weg terug in hoogwaardige producten. Om het volume aan hergebruikt kunststof te vergroten zijn afspraken nodig over de gewenste materiaaleigenschappen van het recyclaat, bezien vanuit beoogde soortgelijke eindproducten.   Voor drie concrete productgroepen worden de specificaties in een Nederlands Technische Afspraak (NTA) vastgelegd. Hiermee wordt vraag en aanbod van kunststofrecyclaat gefaciliteerd en...
 • EU-prijs_als_erkenning_voor_innovatie_en_excellentie_op_het_gebied_van_productveiligheid.jpg

  EU-prijs als erkenning voor innovatie en excellentie op het gebied van productveiligheid

  Consumentenveiligheid is een van de thema’s waar de Europese Unie zich hard voor maakt. De EU-prijs voor productveiligheid, die dit jaar voor de tweede keer zal worden toegekend, is een eerbetoon aan bedrijven die zich extra hebben ingespannen om hun klanten te beschermen en aan de strengste normen te voldoen. Dit is een geweldige kans voor bedrijven die op dit gebied willen uitblinken, en zich hebben bewezen, om zichzelf te presenteren.   De winnaars van dit jaar...
 • Europese_belangstelling_voor_samenwerking_milieukeurmerken.png

  Europese belangstelling voor samenwerking milieukeurmerken

  Om de mogelijkheden voor samenwerking met verschillende nationale milieukeurmerken te verkennen heeft SMK in 2020 twee web-bijeenkomsten georganiseerd.   Bij de Scandinavische Nordic Swan, de Duitse Blauer Engel en het Oostenrijkse Umweltzeichen is veel enthousiasme om samen criteria voor non-food producten en diensten te ontwikkelen en te harmoniseren. Ook kunnen de milieukeurmerken veel van elkaar leren hoe keurmerken een rol kunnen spelen in Green Public Procurement . In de...
 • Steeds_meer_zorginstellingen_leveren_duurzamere_zorg.png

  Steeds meer zorginstellingen leveren duurzamere zorg

  Het keurmerk Milieuthermometer Zorg telde in 2017 circa 50 gecertificeerde zorginstellingen, dit aantal groeide eind 2020 tot 282 organisaties. Afgelopen december zijn de eerste stappen gezet voor de herziening van het certificatieschema. Input voor de herziening zijn welkom bij SMK voor 1 april.   Het keurmerk Milieuthermometer Zorg telde in 2017 circa 50 gecertificeerde zorginstellingen. Op dit moment zijn er totaal 7 zorginstellingen gecertificeerd op het gouden niveau...
 • Evaluatie_Wet_kwaliteit_klachten_en_geschillen_zorg_de_wet_breed_gedragen_maar_niet_op_alle_punten_succesvol.jpg

  Evaluatie Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg: de wet breed gedragen, maar niet op alle punten succesvol

  De evaluatie van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) wijst uit dat deze wet daadwerkelijk bijdraagt aan het bereiken van de gestelde doelen, namelijk het versterken van de positie van de cliënt en het bevorderen van de kwaliteit van zorg. Maar de evaluatie laat ook zien dat er nog punten ter verbetering zijn.     In de wetsevaluatie stonden de thema’s reikwijdte, kwaliteit en veiligheid, klachtrecht en toezicht op de uitvoering van de wet...
 • Nieuwe_normcommissie_in_oprichting_Plastics_in_het_milieu.jpg

  Nieuwe normcommissie in oprichting: Plastics in het milieu

  GRATIS • Online • 4 uur   Draag bij aan het overzichtelijk maken van het probleem van plastics in het milieu. Het eenduidig maken van definities, eenheden en methoden, maar ook het coördineren van de Nederlandse inbreng in het onderwerp.   Tot nu toe is het vraagstuk rond plastics in het milieu altijd onderdeel geweest van andere thema's: verpakkingsmaterialen, vervuiling, anorganische parameters, bouwmaterialen, algemeen water- of bodemonderzoek. Als...
 • ISO_lanceert_voorstel_nieuwe_commissie_voedselverspilling.jpg

  ISO lanceert voorstel nieuwe commissie voedselverspilling

  Denemarken heeft een voorstel bij ISO ingediend voor een nieuwe commissie die gaat werken aan het tegengaan van voedselverspilling. Het doel is om organisaties een tool te bieden waarmee ze op een eenduidige en systematische manier de vermindering van voedselverspilling kunnen aantonen. De ISO-documenten zullen geschikt zijn als basis voor certificatie. NEN vraagt Nederlandse stakeholders vóór 15 april om een onderbouwde reactie op het ISO-voorstel. Het tegengaan...
 • Industrie_zet_ingezet_herstel_voort_in_2021.jpg

  Industrie zet ingezet herstel voort in 2021

  Na een krimp van 5% in 2020 zet het herstel voor de Nederlandse industrie door en groeit de sector in 2021 weer met 2,5%. De coronacrisis raakt de industrie daarmee per saldo minder dan andere sectoren, al duurt productieherstel nog tenminste tot in 2022. Snelle opleving van de wereldhandel en aantrekkende export vanwege groei op (eind)markten voor onder andere auto’s, halfgeleiders en verpakkingen zijn drijvende krachten achter een beter 2021. Het produceren van coronavaccins in...
 • DNV_GL_maakt_zich_klaar_voor_de_decade_of_transformation_en_verandert_de_naam_in_DNV.jpg

  DNV GL maakt zich klaar voor ‘decade of transformation’ en verandert naam in DNV

  's Werelds leidende classificatie en certificeringsinstelling DNV GL verandert per 1 maart 2021 haar naam in DNV. De reden voor de naamswijziging komt voort uit een uitgebreide herziening van de strategie van de organisatie, die zich positioneert voor een wereld waarin veel van de markten van DNV fundamenteel veranderen.   De huidige naam bestaat sinds de fusie in 2013 tussen DNV (Det Norske Veritas) en GL (Germanischer Lloyd). De naamsvereenvoudiging is een gevolg van een...
 • Eerste_stap_eenduidige_aansluiting_tussen_IMBOR_en_NEN_2767_gezet.jpg

  Eerste stap eenduidige aansluiting tussen IMBOR en NEN 2767 gezet

  In 2021 wordt gestart met een gezamenlijk project van NEN en CROW dat moet leiden tot een eenduidige aansluiting tussen de informatiemodellen in het IMBOR en de NEN 2767 Conditiemeting. Rijkswaterstaat, de provincies, Gemeente Rotterdam, CROW en NEN zijn een initiatiefgroep gestart voor de afstemming van IMBOR en de NEN 2767 infrastructuur decompositie.   De informatiemodellen IMBOR en NEN 2767 Conditiemeting sluiten op dit moment niet goed op elkaar aan. Beide modellen...
 • Meer_aandacht_nodig_voor_wijkverpleging_in_kwaliteitsstandaarden_voor_verpleegkundigen_en_verzorgenden.jpg

  Meer aandacht nodig voor wijkverpleging in kwaliteitsstandaarden voor verpleegkundigen en verzorgenden

  Om de kwaliteit van zorg verder te verbeteren zijn er steeds meer kwaliteitsstandaarden voor verpleegkundigen en verzorgenden. De meeste kwaliteitsstandaarden hebben weinig aandacht voor relationele aspecten tussen verpleegkundigen en cliënten en ook is de aandacht voor de wijkverpleging beperkt. Dit blijkt uit onderzoek van het Nivel waarin onderzocht werd voor welke onderwerpen er kwaliteitsstandaarden zijn, waar nog lacunes zijn en of de kwaliteitsstandaarden ook aandacht hebben voor...
 • Week_van_de_circulaire_economie_1_tm_6_februari.jpg

  Week van de circulaire economie 1 t/m 6 februari

  Uit de eerste Integrale Circulaire Economie Rapportage van het Planbureau voor de Leefomgeving, blijkt dat Nederland amper minder grondstoffen gebruikt dan tien jaar geleden, terwijl het in 2030 de helft minder moet zijn. Het is noodzaak dat we in 2021 slimmer gebruik gaan maken van grondstoffen. Meer dan honderd pioniers uit diverse branches geven tijdens de Week van de Circulaire Economie het goede voorbeeld. Met online workshops, debatten en inspiratiesessies tonen zij van maandag 1...
 • Nederlander_ziet_geen_plek_voor_zichzelf_op_kansrijke_technische_arbeidsmarkt.jpg

  Nederlander ziet geen plek voor zichzelf op kansrijke technische arbeidsmarkt

  Hoewel Nederlanders de kansen kennen van het technische vakgebied, laten ze werken in de technische branche liever aan een ander over. Zo geeft 49 procent aan dat een baan in de techniek niet bij hem/haar past, tegenover slechts 30 procent die zichzelf wel in de techniek ziet werken. Dit blijkt uit onderzoek onder ruim 1500 Nederlanders, uitgevoerd in opdracht van Techniekopleiding.nl . Dat techniek een cruciaal vakgebied is, ziet Nederland overduidelijk in. 85 procent geeft aan dat zonder...
 • Europese_normalisatieagenda_voor_maatschappelijk_verantwoord_ondernemen.jpg

  Europese normalisatie-agenda voor maatschappelijk verantwoord ondernemen

  Op initiatief van Frankrijk worden een aantal bijeenkomsten georganiseerd waarbij Europese belanghebbenden in gesprek gaan over de toekomst van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) en de rol van normalisatie daarin. Welke trends zijn er op het vlak van maatschappelijk verantwoord ondernemen? Hoe ziet de toekomst van MVO eruit? Welke normen kunnen hierbij ondersteunend zijn? Dit wordt besproken door Europese belanghebbenden tijdens een aantal bijeenkomsten.  ...
 • Herziening_kwaliteitsmanagementnorm_voor_medische_laboratoria_door_naar_volgende_commentaarronde.jpg

  Herziening kwaliteitsmanagementnorm voor medische laboratoria door naar volgende commentaarronde

  NEN-EN-ISO 15189 ‘Medische laboratoria – Bijzondere eisen voor kwaliteit en competentie’ zit in het internationale herzieningsproces. Begin 2020 was de eerste commentaarronde. Nu bevindt de norm zich in de volgende commentaarfase. De leden van de normcommissie ‘IVD’ hebben tot half februari om op de herziening, namens Nederland, te reageren. Belanghebbende en/of geïnteresseerde kunnen tot uiterlijk 1 februari hun interesse kenbaar maken....
 • Nieuwe_Nederlandse_Praktijkrichtlijn_over_duurzame_corrigerende_maatregelen_in_de_maak.jpg

  Nieuwe Nederlandse Praktijkrichtlijn over duurzame corrigerende maatregelen in de maak

  Menig kwaliteits-, milieu- of veiligheidsmanager herkent de situatie, dat de organisatie liever snel pleisters plakt op gemaakte fouten (lees: correctie), dan geprobeerd wordt deze structureel te voorkomen door maatregelen op de hoofdoorzaak te zetten (lees: corrigerende maatregelen). Er blijkt behoefte aan een richtlijn die beschrijft hoe je dit traject aanpakt.   De normcommissie Kwaliteitsmanagement heeft geconstateerd dat er behoefte is aan een praktijkrichtlijn (NPR) voor...
 • Zorgverleners_Kwaliteit_van_palliatieve_zorg_is_goed_maar_kan_nog_beter.jpg

  Zorgverleners: ‘Kwaliteit van palliatieve zorg is goed, maar kan nog beter’

  Zorgverleners vinden dat de palliatieve zorg die zij geven van hoge kwaliteit is. De zorg kan nóg beter worden als de adviezen van het Kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland vaker ter harte worden genomen. Dit blijkt uit een vragenlijstonderzoek van het Nivel onder verpleegkundigen, verzorgenden, begeleiders en praktijkondersteuners.   Palliatieve zorg is de zorg voor mensen die levensbedreigend ziek of kwetsbaar zijn. Kwaliteit van leven van de patiënt en diens...
 • Ontwikkeling_norm_gezondheids-_en_veiligheidsperformance_van_organisaties.jpg

  Ontwikkeling norm gezondheids- en veiligheidsperformance van organisaties

  Werkgevers streven naar betrokken en gemotiveerde medewerkers. Hiervoor is een gezonde en veilige werkomgeving essentieel. Om dit doel te kunnen realiseren is het van belang dat de gezond- en veiligheidsperformance continu verbetert. ISO 45004 biedt hiervoor een uitstekende guideline. Belanghebbenden kunnen meepraten over de ontwikkeling van deze en andere gerelateerde normen.   Werkgevers worstelen in de praktijk hoe ze de gezondheids- en veiligheidsperformance in beeld...
 • ABN_AMRO_sectorprognoses_2021-2022_Veerkracht_bedrijven_bepaalt_coronaherstel_-_KIB.jpg

  ABN AMRO sectorprognoses 2021-2022: Veerkracht bedrijven bepaalt coronaherstel

  De coronacrisis zorgt voor grote verschillen tussen sectoren die er wel of juist niet in slagen hun verdienmodel tijdig aan de omstandigheden aan te passen, concludeert ABN AMRO in haar Sectorprognoses 2021 en 2022. Zo heeft de crisis in 2020 in de leisuresector (-50 procent) en retail (-8 procent) diepe sporen getrokken en ook volgend jaar zullen verschillende branches nog niet volledig zijn hersteld.   Tot sprake is van groepsimmuniteit is de kans groot dat bioscopen,...
 • Input_gevraagd_herziening_ISO-normen_voor_assetmanagement.jpg

  Input gevraagd herziening ISO-normen voor assetmanagement

  In 2021 begint de herziening van twee belangrijke ISO-normen voor assetmanagement. De normcommissie ‘Assetmanagement’ zorgt voor de Nederlandse inbreng in dat herzieningsproces. Om input te krijgen van gebruikers van deze normen en van organisaties die ervaring hebben met assetmanagement, is een enquête uitgezet. Deze enquête kan tot 31 januari 2021 worden ingevuld. Door ISO, de mondiale organisatie voor standaardisatie, worden normen ontwikkeld voor...