Partners in Kwaliteit

-

Inception

Marconilaan 8
5621 AA EINDHOVEN

Tel.: (040) 236 49 20
Fax: (040) 236 49 17
info@inception.nl
www.inception.nl


-

Bedrijfsprofiel

Inception helpt organisaties in alle sectoren bij het managen van hun processen, afspraken en verbeteringen door middel van gebruikersvriendelijke software. De software is webbased en ook beschikbaar in een Cloudomgeving. Naast software levert Inception desgewenst ook ondersteunende diensten om een optimale en efficiënte implementatie mogelijk te maken of anderzijds organisaties te helpen met het opzetten van hun (kwaliteits-, milieu-, arbo-)managementsysteem.

Inception levert software voor document- en procesmanagement, verbetermanagement (klachten, incidenten, verbetervoorstellen etc.), audits en managementdashboards.


-

NIEUW: de MMS App

Inception introduceerde de ‘MMS App’, een App voor ontsluiting van procedures, protocollen, instructies en andere relevante documenten uit het systeem: ‘ManageMent Systeem’. De App is geschikt voor de platforms Android, Apple en Windows en daarmee te gebruiken op Smartphones en Tablets. De App is zelfs te gebruiken in een offline situatie waardoor er altijd en overal over de kritische documenten beschikt kan worden.

 

Maart 2014 - Klachten en Meldingen App

Naar verwachting wordt in maart 2014 de App gelanceerd voor het kunnen registreren van allerlei typen meldingen zoals klachten, gevaarlijke situaties, incidenten, inspectieronden, verbeterkansen etc.. De eenvoudig (m.b.v. locatiegegevens, foto’s, films en tekst) te registreren meldingen worden automatisch ingelezen een het ‘Klachten en Meldingen’-systeem voor nadere aanvulling, onderzoek, maatregelen en uiteraard bewaking en analyses.

 

Juni 2014 – Klanten- en relatiedag

Ook dit jaar organiseert Inception weer de altijd drukbezochte klanten- en relatiedag. Op deze dag kunnen (toekomstige) gebruikers ervaringen uitwisselen en leren van elkaar.