Partners in Kwaliteit

NEN 

Vlinderweg 6
2623 AX  DELFT

Postbus 5059
2600 GB  DELFT

Tel.: (015) 269 03 91
klantenservice@nen.nl
@NEN_nl
www.nen.nl/managementsystemen


-

Bedrijfsprofiel

NEN is het kennisnetwerk voor normontwikkeling en de toepassing van normen. NEN zorgt dat iedereen die belang heeft bij het maken van afspraken aan tafel kan zitten om mee te praten. Dit doen we niet alleen op nationaal maar ook op Europees en internationaal (ISO) niveau. Op het gebied van kwaliteits-management zijn er afspraken vastgelegd in ISO 9001.

Alle trainingen voor Kwaliteits-Arbo- en milieu-management en MVO op: www.nen.nl/trainingenkam


-

Agenda


NEN Academy Opleidingen voor QHSE-professionals

Intensieve 6-daagse opleidingen die QHSE-professionals in staat stelt om in de organisatie het werken met de ISO-richtlijnen en -normen succesvol te transformeren naar de nieuwe werkwijze, gericht op risicodenken en het beheersen van processen.

 

Integraal en risicogebaseerd auditen

Leer auditen vanuit de business en de daarbij behorende risico’s en kansen.
Meer info: www.nen.nl/bopauditing

 

Risicogebaseerd denken en werken

Leer het werken met de ISO-normen en -richtlijnen succesvol in uw organisatie te transformeren naar de nieuwe risicogestuurde werkwijze.
Meer info: www.nen.nl/boprisicodenken

 

Procesgericht denken en werken

Leer aan de hand van een concrete richting, visies, tools en tips hoe u proccesmanagement vormgeeft.
Meer info: www.nen.nl/bopproces