Partners in Kwaliteit

-

Bureau NNK 

Tielsestraat 10
4021 HC  MAURIK

Tel.: (0344) 69 10 38
info@nnk.nl
www.nnk.nl-

Bedrijfsprofiel

NNK is hét kennisnetwerk voor kwaliteitsmanagement.
Het NNK ziet kwaliteitsmanagement als een zeer breed gebied en neemt actief deel aan de ontwikkelingen in het vakgebied.
Het NNK richt zich zowel op theorie als op praktische toepassingen.
In een breed werkveld dat zowel kwaliteit, arbo en milieu als duurzaamheid en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen omvat.


-

Het NNK beoordeelt en erkent als beroepsvereniging de vakbekwaamheid van kwaliteitsprofessionals. Dat doen we onder auspiciën van en volgens het competentieprofiel van de European Organisation for Quality (EOQ) en conform de eisen van de ISO 17024 (Algemene eisen voor instellingen die certificatie van personen uitvoeren).

 

Zie www.nnk.nl voor meer informatie