< Terug naar resultaten

INK Next

Postbus 5059
2600 GB Delft Netherlands
E-mail ink@nen.nl
Website www.ink.nl
Vakgebied
Kennis & Netwerk
Bedrijfsprofiel
Organisaties laten uitblinken is zo langzamerhand topsport geworden. Dat vraagt om een goede conditie van organisaties, managers en medewerkers. INK en NEN gaan met ‘INK.next’ uitwerking geven aan de belangrijkste vernieuwingen in het EFQM-Model.

Door praktische aanpakken te ontwikkelen faciliteert INK.next de toepassing van het nieuwe EFQM-Model in de Nederlandse bedrijfssetting. Zodat het voor u een leidraad blijft voor verbetering in een veranderde omgeving en de kans biedt om verder dan ISO te reiken om zo uw organisatie voor te bereiden op alle uitdagingen in het werkveld.
Producten en diensten
Training ‘Excellence beyond ISO: Van ISO 9001 naar INK/EFQM’
Duur: 1 dag, meer informatie: www.nen.nl/trisoink

 

Training ‘Oriëntatie op het INK-managementmodel’
Duur: 1 dag, meer informatie: www.nen.nl/trorientatieink

 

Training ‘Werken met het INK/EFQM-model in de praktijk’
Duur: 2 dagen, meer informatie: www.nen.nl/trinkmodelpraktijk

Zie www.ink.nl voor alle trainingen, samenwerkingen en bijeenkomsten.