< Terug naar resultaten

NEN

Vlinderweg 6
2623 AX Delft Netherlands
Postbus 5059
2600 GB Delft Netherlands
Tel. (015) 269 03 91
E-mail klantenservice@nen.nl
Vakgebied
Normalisatie
Bedrijfsprofiel
NEN, normalisatie en normen

Normalisatie is het strategisch instrument om te komen tot breed gedragen afspraken die innovatie, duurzaamheid, veiligheid, efficiëntie en internationale handel mogelijk maken.

Het Nederlands Normalisatie Netwerk NEN verbindt partijen met elkaar om afspra-ken (normen) te maken die van belang zijn voor de maatschappij. De expertise van onze mensen, de excellente samenwerking met ons kennisnetwerk en de inzet van onze ambassadeurs maken dit mogelijk. Door de toepassing van normen te onder-steunen creëren we maatschappelijke impact.

Op het gebied van managementsystemen zijn afspraken vastgelegd in o.m. ISO 9001 (kwaliteit), ISO 14001 (milieu), ISO 45001 (gezond en veilig werken) en ISO 19011 (auditing). 

Standaard voor vooruitgang
Producten en diensten
NIEUW! ONLINE TRAINING ‘REMOTE AUDITEN VOLGENS ISO 19011: ERVAAR HET ZELF’
Voer met uw medecursisten remote een auditopdracht uit en doorloop daarbij alle stappen van het auditproces: voorbereiding, uitvoering, rapportage en follow-up. Ervaar hoe de communicatie online verloopt, hoe u auditees aanspreekt en bevraagt zonder persoonlij k contact, leer hoe u op afstand bewij zen kunt opvragen, maar ook documenten en observaties. Stap in de rol van auditor, maar ook van auditee. U krij gt daarbij feedback en coaching terwijl u audit.

Duur: 2 dagdelen, meer informatie: www.nen.nl/trremoteauditen
(Ook zeer geschikt als incompany training, informeer naar de mogelijkheden)


LEERGANG KWALITEITSMANAGEMENT (20% KORTING)
Starten met ISO 9001? Volg de 3 trainingen in de leergang Kwaliteitsmanagement en profi teer van 20% korting: Van normkennis (ISO 9001: norm verklaard) tot hand-vatten voor implementatie (ISO 9001: Kwaliteitsmanagement in de praktijk) en het organiseren en uitvoeren van interne audits (ISO 19011: Interne auditing).

Duur: 5 dagen, meer informatie: www.nen.nl/leergangkwaliteit


Twitter: @NEN_NL