< Terug naar resultaten

NEN

Vlinderweg 6
2623 AX Delft Netherlands
Postbus 5059
2900 GB Delft Netherlands
Tel. (015) 269 03 91
E-mail klantenservice@nen.nl
Vakgebied
Normalisatie
Bedrijfsprofiel
NEN is het kennisnetwerk voor normontwikkeling en de toepassing van normen. NEN zorgt dat iedereen die belang heeft bij het maken van afspraken aan tafel kan zitten om mee te praten. Dit doen we niet alleen op nationaal maar ook op Europees en internationaal (ISO) niveau. Op het gebied van kwaliteits-management zijn er afspraken vastgelegd in ISO 9001.

Alle trainingen voor Kwaliteits-Arbo- en milieu-management en MVO op: www.nen.nl/trainingenkam

Twitter: @NEN_nl
Producten en diensten
NEN Academy Opleidingen voor QHSE-professionals
U adviseert over de verbinding tussen strategie en operatie, over de rol die procesoptimalisatie hierbij speelt en over de inbedding van nieuwe aspecten in uw bedrijfsvoering gerelateerd aan vraagstukken op het gebied van Governance, Risk en Compliance. Deze uitdagingen vragen niet alleen van de organisatie, maar ook van u nieuwe vaardigheden en competenties.

NEN Academy opleidingen zijn gericht op uw leerbehoefte: uw persoonlijke leerpad loopt als rode draad door de opleiding. U ontmoet topexperts en vakgenoten, u krijgt feedback en coaching.
 

Risicogebaseerd denken en werken
Duur: 6 dagen + 3 intervisiebijeenkomsten, meer informatie: www.nen.nl/academyrisicodenken


Procesgericht denken en werken
Duur: 6 dagen + 3 intervisiebijeenkomsten, meer informatie: www.nen.nl/academyprocesdenken


Integraal en risicogebaseerd auditen
Duur: 6 dagen + 3 intervisiebijeenkomsten, meer informatie: www.nen.nl/academyrisicogebaseerdauditen

 
NEN Academy leidt op tot QHSE-manager van de toekomst. Lees meer op www.nen.nl/academy