< Terug naar resultaten

NEN

Vlinderweg 6
2623 AX Delft Netherlands
Postbus 5059
2900 GB Delft Netherlands
Tel. (015) 269 03 91
E-mail klantenservice@nen.nl
Vakgebied
Normalisatie
Bedrijfsprofiel
NEN is het kennisnetwerk voor normontwikkeling en de toepassing van normen. NEN zorgt dat iedereen die belang heeft bij het maken van afspraken aan tafel kan zitten om mee te praten. Dit doen we niet alleen op nationaal maar ook op Europees en internationaal (ISO) niveau. Op het gebied van kwaliteits-management zijn er afspraken vastgelegd in ISO 9001.

Alle trainingen voor Kwaliteits-Arbo- en milieu-management en MVO op: www.nen.nl/trainingenkam

Twitter: @NEN_nl
Producten en diensten
NEN Academy Opleidingen voor QHSE-professionals


Intensieve 6-daagse opleidingen die QHSE-professionals in staat stelt om in de organisatie het werken met de ISO-richtlijnen en normen succesvol te transformeren naar de nieuwe werkwijze, gericht op risicodenken en het beheersen van processen.

Integraal en risicogebaseerd auditen

Leer auditen vanuit de business en de daarbij behorende risico’s en kansen.
Meer info: www.nen.nl/bopauditing

Risicogebaseerd denken en werken

Leer het werken met de ISO-normen en -richtlijnen succesvol in uw organisatie te transformeren naar de nieuwe risicogestuurde werkwijze.
Meer info: www.nen.nl/boprisicodenken

Procesgericht denken en werken

Leer aan de hand van een concrete richting, visies, tools en tips hoe u proccesmanagement vormgeeft.
Meer info: www.nen.nl/bopproces