< Terug naar resultaten

Cofano

Baanhoek 144b
3361 GM Sliedrecht
Tel. 085-4444530
E-mail info@cofano.nl
Website www.cofano.nl
Vakgebied
Software
Contactpersoon
Koos Leeuwenstein
Bedrijfsprofiel
ALTIJD EN OVERAL GRIP OP UW ORGANISATIE

Grip op de organisatie is waar u naar streeft. Zodat u tijdig kunt (bij)sturen. Daarvoor is toegang tot de actuele status van bedrijfsprocessen cruciaal. De web-based bedrijfssoftware van Cofano biedt u direct inzicht in de voor u relevante procesinformatie. Denk aan de financiële prestaties van uw bedrijf bijvoorbeeld, de capaciteit van medewerkers of andere ‘resources’ of de projectplanning. Met één druk op de knop vertalen de producten van Cofano de procesinformatie naar heldere, grafische overzichten. Zo houdt u controle over de kern van de zaak.
Producten en diensten

Business Processen.
Elk bedrijf heeft een veelheid aan processen, die op hun beurt weer bestaan uit allerlei deelprocessen. De BPM tool van Cofano (BLUE), de (PM) Process Manager, geeft structuur aan alle (deel)processen en legt de daaruit voortvloeiende taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden digitaal vast, per medewerker. Deze processen worden via een eenvoudige en transparante wijze inzichtelijk gemaakt.

Risico en veiligheid.
Elk bedrijf, haar processen, de afdelingen, de operatie/productie heeft te maken met onzekerheden en risico’s. Daarvoor biedt Cofano twee applicaties, RAS (Risk Assessment System) en IRIS (Incident Registration Information System).

RAS heeft als primaire functie het voorbereid zijn op (on)verwachte gebeurtenissen, risico’s in het bereiken van de doelstellingen en de impact/gevolgen van zo’n gebeurtenis. Gemaakt met toegankelijkheid en de nieuwste veiligheidsnormen als basis, biedt de risico beoordelings-functionaliteit inzicht in de strategische risico’s. Het programma biedt een web-based interface waarin risico’s in kaart worden gebracht. 

IRIS heeft als primaire functiede auditing- en afwijkingenregistratie met de mogelijkheid het registreren van auditbevindingen, incident- en issue meldingen en het vastleggen, uitvoeren en monitoren van hier uit voortvloeiende acties (issues).

Modulaire opbouw.
Deze drie applicaties zijn volledig modulair van opbouw en kunnen dan ook ieder afzonderlijk, maar ook als complete, integrale oplossing worden geïmplementeerd.

Cofano Academy.
De Cofano Academy biedt applicaties- en on-the-job trainingen, awareness trainingen, on-line trainingen, workshops, summerschools, release-middagen, etc.