< Terug naar resultaten

Inbisco

Baanhoek 144b
3361 GM Sliedrecht
Tel. 085-4444530
E-mail info@inbisco.nl
Website www.inbisco.nl
Vakgebied
Software
Contactpersoon
Koos Leeuwenstein
Bedrijfsprofiel
GRIP OP UW ORGANISATIE

“Helder, transparant, overzichtelijk, toegankelijk en oplossingsgericht; samen halen wij de volle 100% uit uw organisatie!” Complete controle over uw organisatie; altijd en overal. INBISCO Management Systems biedt u software van de hoogste kwaliteit voor kwaliteits-, risico en procesmanagement. De software stelt u in staat om een overzichtelijke structuur te geven aan alle (sub) processen binnen de organisatie en om deze te monitoren, analyseren en te verbeteren. Alleen op deze manier kunt u per medewerker, voortvloeiende taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden tot op detailniveau vastleggen. Met INBISCO zult u uw afwijkingen binnen processen registreren en het continu verbeteren uw processen op de meest pragmatische manier stimuleren. Vergeet onduidelijke Excel- of Visio overzichten en statische handboeken. 
De computersoftware en de mobiele applicatie laten zich omschrijven als interactief, transparant, toegankelijk en visueel aantrekkelijk. Zo heeft u altijd realtime informatie onder de knop, op ieder tijdstip, waar dan ook ter wereld, op elk device.

Wij bieden u oplossingen op het gebied van:
  • Quality Management
  • Process Management
  • Risk Management
  • Safety Management
  • ISMS
  • Audit Management
  • Asset Management
  • Contract Management
Producten en diensten

Business Processen.
Elk bedrijf heeft een veelheid aan processen, die op hun beurt weer bestaan uit allerlei deelprocessen. De BPM tool van Cofano (BLUE), de (PM) Process Manager, geeft structuur aan alle (deel)processen en legt de daaruit voortvloeiende taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden digitaal vast, per medewerker. Deze processen worden via een eenvoudige en transparante wijze inzichtelijk gemaakt.

Risico en veiligheid.
Elk bedrijf, haar processen, de afdelingen, de operatie/productie heeft te maken met onzekerheden en risico’s. Daarvoor biedt Cofano twee applicaties, RAS (Risk Assessment System) en IRIS (Incident Registration Information System).

RAS heeft als primaire functie het voorbereid zijn op (on)verwachte gebeurtenissen, risico’s in het bereiken van de doelstellingen en de impact/gevolgen van zo’n gebeurtenis. Gemaakt met toegankelijkheid en de nieuwste veiligheidsnormen als basis, biedt de risico beoordelings-functionaliteit inzicht in de strategische risico’s. Het programma biedt een web-based interface waarin risico’s in kaart worden gebracht. 

IRIS heeft als primaire functiede auditing- en afwijkingenregistratie met de mogelijkheid het registreren van auditbevindingen, incident- en issue meldingen en het vastleggen, uitvoeren en monitoren van hier uit voortvloeiende acties (issues).

Modulaire opbouw.
Deze drie applicaties zijn volledig modulair van opbouw en kunnen dan ook ieder afzonderlijk, maar ook als complete, integrale oplossing worden geïmplementeerd.

Inisco Academy.
De Inbisco Academy biedt applicaties- en on-the-job trainingen, awareness trainingen, on-line trainingen, workshops, summerschools, release-middagen, etc.