Partners in Kwaliteit

Kies hier een categorie:

Bedrijven in de categorie: Normalisatie

  • NEN

    Vlinderweg 6
    2623 AX Delft Netherlands
    Normalisatie is het strategisch instrument om te komen tot breed gedragen afspraken die innovatie, duurzaamheid, veiligheid, efficiëntie en internationale handel mogelijk maken. Het Nederlands Normalisatie Netwerk NEN verbindt partijen met elkaar om afspraken (normen) te maken die van belang zijn voor de maatschappij. De expertise van onze mensen, de excellente samenwerking met ons kennisnetwerk en de inzet van onze ambassadeurs maken dit mogelijk. Door de toepassing van normen te ondersteunen creëren we maatschappelijke impact.