Partners in Kwaliteit

Kies hier een categorie:

Bedrijven in de categorie: Normalisatie

  • NEN

    Vlinderweg 6
    2623 AX Delft Netherlands
    NEN is het kennisnetwerk voor normontwikkeling en de toepassing van normen. NEN zorgt dat iedereen die belang heeft bij het maken van afspraken aan tafel kan zitten om mee te praten. Dit doen we niet alleen op nationaal maar ook op Europees en internationaal (ISO) niveau. Op het gebied van kwaliteits-management zijn er afspraken vastgelegd in ISO 9001.