Balanced Scorecard


Een van de belangrijkste bedrijfseconomische innovaties van de laatste jaren is de Balanced ScoreCard. De balanced scorecard is een meet- en rapportage-instrument om de realisatie van de bedrijfsstrategie te bewaken. De onderwerpen, die de Balanced Scorecard meet moeten een logisch geheel van oorzaken en gevolgen vormen en moeten resultaat-prognoses en -analyses mogelijk maken. Door deze hoge eisen is het ontwerpen van een Balanced Scorecard nogal moeilijk. Want niet alleen het ontdekken van oorzaken van resultaten is moeilijk, maar ook het realiseren van verbeteringen. Toch gebruiken steeds meer grote ondernemingen de Balanced Scorecard. Voor kleinere ondernemingen kan een eenvoudiger, bedrijfseigen Balanced Scorecard-variant veel waarde hebben.
Balanced Scorecard meer info