Business Process Management (BPM)


Met Business Process Management wordt de consequente afstemming van onderneming, strategieën en toepassingssystemen op processen en procesintegratie bedoeld.

Recente innovaties hebben daarbij zowel op technologisch als ook op bedrijfseconomisch gebied geleid tot trends, die een nieuwe golf binnen het Business Process Management vertegenwoordigen.

Flexibelere processen en lagere kosten
De principiële voorwaarde voor Business Process Management is een procesgerichte IT-architectuur. Business Process Management maakt het mogelijk om bestaande bedrijfsprocessen te vormen en gedurende de gehele levenscyclus te managen. Bovendien kunnen met deze Business Process Management architectuur nieuwe processen gemakkelijker worden gëintegreerd.
Met Business Process Management hebben ondernemingen alles in handen om hun bedrijfsprocessen te flexibiliseren en te managen, de barrières tussen activiteiten en IT weg te nemen en de cost of ownership op de middelllange termijn te verlagen.