VCA certificatie



De norm
VCA staat voor Veiligheids Checklist Aannemers en is ontwikkeld om dienstverlenende bedrijven op een objectieve en gestructureerde wijze te toetsen en te certificeren op hun veiligheidsbeheers-systeem. Dit certificatie systeem dat voorkomt uit de petrochemische industrie, is begin 1994 onder de Raad van Accreditatie gebracht en vervolgens aanvaard als uniform systeem. Sindsdien wordt het systeem, dat voldoet aan de huidige eisen vanuit de ARBO- en milieuwetgeving, door steeds meer opdrachtgevers als een eis gesteld. Het geeft hun de zekerheid dat milieu, veiligheids- en gezondheidsrisico's tot een minimum worden beperkt.

Voor welke bedrijven is VCA certificatie van belang?
Een VCA-Certificatie is bedoeld voor bedrijven die werkzaamheden uitvoeren met verhoogd risico, zoals werkzaamheden in fabrieken, installaties en werkplaatsen. Voorbeeld:

engineering bureaus
werktuigbouwkundige activiteiten
elektrotechniek en procesbesturing
civiel techniek
bouwkunde
overige technische diensten:
isolatie
steigerbouw
industrieel reinigen
stralen/conserveren
verticaal transport
brand- en mangatwachten
inspectiewerkzaamheden
enz.

Certificatie niveaus
Bij de certificatie worden twee certificatie niveaus onderscheiden.

1. VCA* (Beperkte certificatie)
Deze certificatie is gericht op de directe veiligheids beheersing van de activiteiten op de werkvloer. Deze certificatie is in principe bedoeld voor kleine bedrijven (minder dan 35 medewerkers, inclusief inleenkrachten, in de totale onderneming). Om het VCA*-certificaat te behalen dienen alle VCA*-mustvragen positief beantwoord te worden en dient er sprake te zijn van een beperkte ongevalsfrequentie.

2. VCA** (Algemene certificatie)
Naast de onder VCA* certificatie genoemde beoordeling worden hierbij ook de veiligheidsstructuren binnen het bedrijf beoordeeld. Deze goedkeuring is nodig voor bedrijven met 35 of meer medewerkers, inclusief inleenkrachten, en voor kleinere bedrijven die optreden als hoofdaannemer. Om het VCA**-certificaat te behalen, dienen alle VCA-mustvragen positief beantwoord te worden en dient minimaal 50% van de aanvullende vragen volledig zijn geïmplementeerd. Tevens dient er sprake te zijn van een beperkte ongevalsfrequentie.

De VCA-certificatie is geldig voor een periode van drie jaar. De verlenging is afhankelijk van positieve resultaten van de audits, die op periodieke basis (minimaal 1 maal per jaar) worden uitgevoerd.