VCA certificering


De norm
VCA staat voor Veiligheids Checklist Aannemers en is ontwikkeld om dienstverlenende bedrijven op een objectieve en gestructureerde wijze te toetsen en te certificeren op hun veiligheidsbeheers-systeem. Dit certificeringssysteem dat voorkomt uit de petrochemische industrie, is begin 1994 onder de Raad van Accreditatie gebracht en vervolgens aanvaard als uniform systeem. Sindsdien wordt het systeem, dat voldoet aan de huidige eisen vanuit de ARBO- en milieuwetgeving, door steeds meer opdrachtgevers als een eis gesteld. Het geeft hun de zekerheid dat milieu, veiligheids- en gezondheidsrisico's tot een minimum worden beperkt.

Voor welke bedrijven is VCA certificering van belang?
Een VCA-Certificering is bedoeld voor bedrijven die werkzaamheden uitvoeren met verhoogd risico, zoals werkzaamheden in fabrieken, installaties en werkplaatsen. Voorbeeld:

engineering bureaus
werktuigbouwkundige activiteiten
elektrotechniek en procesbesturing
civiel techniek
bouwkunde
overige technische diensten:
isolatie
steigerbouw
industrieel reinigen
stralen/conserveren
verticaal transport
brand- en mangatwachten
inspectiewerkzaamheden
enz.

Certificeringsniveaus
Bij de certificering worden twee niveaus onderscheiden.

1. VCA* (Beperkte certificering)
Deze certificering is gericht op de directe veiligheids beheersing van de activiteiten op de werkvloer. Deze certificering is in principe bedoeld voor kleine bedrijven (minder dan 35 medewerkers, inclusief inleenkrachten, in de totale onderneming). Om het VCA*-certificaat te behalen dienen alle VCA*-mustvragen positief beantwoord te worden en dient er sprake te zijn van een beperkte ongevalsfrequentie.

2. VCA** (Algemene certificering)
Naast de onder VCA* certificering genoemde beoordeling worden hierbij ook de veiligheidsstructuren binnen het bedrijf beoordeeld. Deze goedkeuring is nodig voor bedrijven met 35 of meer medewerkers, inclusief inleenkrachten, en voor kleinere bedrijven die optreden als hoofdaannemer. Om het VCA**-certificaat te behalen, dienen alle VCA-mustvragen positief beantwoord te worden en dient minimaal 50% van de aanvullende vragen volledig zijn geïmplementeerd. Tevens dient er sprake te zijn van een beperkte ongevalsfrequentie.

Het VCA-certificering is geldig voor een periode van drie jaar. De verlenging is afhankelijk van positieve resultaten van de audits, die op periodieke basis (minimaal 1 maal per jaar) worden uitgevoerd.