De competenties van een Kwaliteitsmanager


Tijdens de ontwikkeling van het Kwaliteitsmanagementsysteem heeft de vraag "Zelf doen of een kwaliteitsmanager uitbesteden" vaak geresulteerd in de inschakeling van een externe kwaliteitsmanager,die de norm kent en in staat is de bedrijfsprocessen te vertalen in een geschikt stelsel van gedocumenteerde processen, instructies en formulieren en de nodige beheersingsmechanismen in de vorm van procesrapportages, afwijkingsformulieren, verbeterprojecten en wat al niet.  Gebrek aan competenties inzake kwaliteitsmanagement en tijd zijn meestal de doorslaggevende argumenten geweest voor de inschakeling van de kwaliteitsmanager consultant.

Wat zijn nu eigenlijk de competenties van een Kwaliteitsmanager?

    * Kennis van de van toepassing zijnde normen (ISO:9001-2000 / ISO 14000 / HKZ etc)
    * Kennis van de organisatievorm en voortbrengingsprocessen;
    * Kennis van vastleggingstechnieken;
    * Goed ontwikkelde communicatieve vaardigheden;
    * Objectieve kijk op de organisatie;
    * Identificeren van het correcte vastleggingsniveau van procedures en instructies op basis van de kennis, ervaring en risico´s van de bedrijfsprocessen. (Is het een koekjesfabriek of munitiefabriek!)