logo_patrimonium.jpg
Vacature

Assetmanager

Veenendaal, 32-36 uur per week


Patrimonium woonservice gaat een verdere impuls geven aan haar vastgoedsturing op basis van de vernieuwde portefeuillestrategie (zomer 2019). We laten ons in onze ambitieuze strategie leiden door onze klanten, de kwaliteit van ons vastgoed en het beoogde financiële en maatschappelijke rendement. Om onze opgave inhoud te geven en onze ambities waar te maken zoeken wij twee enthousiaste assetmanagers.Als assetmanager ben je in staat tussen strategische en tactische vragen te meanderen. Enerzijds vragen we versterking in de vertaalslag van portefeuillestrategie naar portfolio- en assetmanagement. Anderzijds geef je invulling aan de concrete vastgoedsturing op basis van complexprestatie-analyses en ben je integraal verantwoordelijk voor de resultaten die we met deze complexen behalen.

Samen met collega’s van Wonen en Vastgoed kom je met ideeën, initiatieven en voorstellen vanuit het assetmanagement. We willen daarvoor regieteams introduceren, waar jij de spil zult zijn. Je analyseert de vastgoedportefeuille waarbij de investeringen worden afgewogen tussen de vastgoed-, vermogens- en maatschappelijke kamers. Je geeft sturing aan de vertaling van de portefeuille en aan de actualisatie daarvan. Je neemt daar onze verduurzamingsopgave en de energietransitie in mee. Je bereidt bestuurlijke keuzes voor en zorgt dat deze tijdens het proces goed geborgd zijn in de organisatie, bij onze klanten, in ons netwerk en bij maatschappelijke partners. Je zorgt voor een cyclische evaluatie van de portefeuillestrategie. Daarnaast zoeken we versterking op het terrein van data-, informatie- en procesmanagement. Als je op één van deze onderdelen ervaring meebrengt, is dat een duidelijke pre.

Wat ga je doen?

 • Je geeft op basis van de portefeuillestrategie vorm aan het assetmanagement in nauwe samenspraak met Vastgoed, Wonen en Financiën. Je weet de strategische vastgoedportefeuille in concrete buurt- en complexvisies te vertalen. Je bent in staat om scenario’s in tijd en aanpak voor ons vastgoedportfolio op te stellen.
 • Je bereidt de bestuurlijke besluitvorming voor initiatief- en investeringsvoorstellen voor. Je zorgt dat de voorstellen compliant zijn aan de vigerende beleidskeuzes van Patrimoniums interne reglementen en statuten, en uiteraard aan wet- en regelgeving.
 • Je bent in staat om de interne opdrachtgeversrol te vervullen bij de projectrealisatie. En je adviseert het bestuur over de manier waarop Vastgoedsturing in onze organisatie kan worden verankerd en uitgebouwd. Je zorgt voor de samenhang tussen verschillende beleidskaders, zoals het duurzaamheidsbeleid, visie op meerjarige onderhoudsopgave, verjonging van ons bezit, wensportefeuille en gekozen huurbeleid. Je stelt (nieuwe) kaders hiervoor en spart hierover met bestuur en organisatie.
 • Je stemt onze wensportefeuille af met de gemeente en creëert mogelijkheden en kansen voor uitbreiding, aanpak en verjonging van ons vastgoed. Dat doe je - indien gewenst - ook in regionaal verband. Je draagt lokaal en regionaal bij aan prestatieafspraken met gemeente(s).
 • Je adviseert over de kwaliteit van de data om vastgoedsturing vorm te geven. Je structureert en coördineert informatieprocessen om tot een permanente verbetering van onze datakwaliteit- en beheer te komen.
 • Je bent voor Patrimonium woonservice feitelijk verantwoordelijk voor de exploitatie van ons vastgoed.


Welke resultaten verwachten wij van je?

 • Vastgoedstrategie is verder vormgegeven en gerealiseerd en geprioriteerd op complexniveau. Basis daarvoor is de huidige portefeuillestrategie.
 • Er is gestuurd op het realiseren van (meetbare) optimale exploitatieresultaten van de portefeuille, met als resultaat exploitatieplannen per complex en heldere kaders voor verhuur- en verkoopbeleid (Bog en Mog, zowel Daeb als niet-Daeb).
 • Opdrachtgeversrol en PvE voor ingrepen en interventies is gerealiseerd.
 • De portefeuille is vertaald naar en verankerd in een meerjarenonderhoudsprogramma.
 • Strategische eigenaarsrol is goed vervuld met deskundige (korte) integrale adviezen aan directie en MT over vastgoedafwegingen.
 • Ondersteuning is gegeven bij het opbouwen van een toekomstgerichte data-infrastructuur en correct beheer van de vastgoeddocumentatie.


Wie ben je?

 • Je bent een sterk analytische persoon en een snelle denker. Je combineert een aanjagersmentaliteit met nauwe samenwerking in de organisatie. Je bent gedreven in onze opdracht om het beste rendement uit ons vastgoed te halen, voor onze klanten, woningen en financiële inzet. Je weet dat je dat alleen kunt bereiken door draagvlak te creëren, maar stuurt ook op voortgang en executiekracht. Je bent initiatiefrijk en zet in op verbinding en netwerken, ook met de externe relaties.
 • Je bent in staat snel een oordeel te vormen vanuit verschillende invalshoeken en op alle niveaus in onze organisatie daarin een prikkelende rol te vervullen. Je luistert goed naar de inbreng van anderen en weet die te vertalen naar visie, kansen en voortgang.
 • Je kunt anderen meenemen in visie en vertaling. Je kunt collega’s begeleiden in veranderingen en bent bereid ze te helpen om samen beter te worden. Je kunt knopen doorhakken.
 • Je bent een onafhankelijk denker die ook andersom kan redeneren. Daarvan geef je blijk door in scenario’s te werken.
 • Je bent in staat een adequaat netwerk lokaal en regionaal te ontwikkelen en onderhouden. Je zorgt dat zij actief op de hoogte zijn van onze portefeuillevoornemens en weet hen daarin te betrekken.
 • Je beschikt over kennis van de komende energietransitie en uiteraard is het een vereiste dat je een visie hebt op de verduurzaming van ons vastgoed.


Functievereisten

 • Wo-werk- en -denkniveau.
 • Aantoonbare kennis van en ervaring in assetmanagement.
 • Kennis van vastgoed en bij voorkeur aantoonbare ervaring in vertaling naar meerjarenonderhoudsprogramma’s.
 • Ervaring in datamanagement.
 • Juridische kennis op gebied van huur en koop.
 • Uitstekende communicatieve en adviesvaardigheden, zowel schriftelijk als mondeling en goede presentatievaardigheden.
 • Kennis van vastgoedwaarderingfiscale en financiële aspecten van vastgoed.
 • Kennis van het omgevingsmanagement en onze stakeholders.
 • Het is een pre als je kennis meebrengt op het gebied van data-, informatie- en procesmanagement.


Wat bieden wij?
We bieden je in eerste instantie een jaarcontract voor minimaal 32 uur of 36 uur per week. Het is de bedoeling dat je na dit jaar voor onbepaalde tijd bij ons in dienst komt.

De functie is gewaardeerd in schaal K van de cao Woondiensten. De inschaling is afhankelijk van jouw kennis en ervaring. Het fulltime salaris (36 uur) bedraagt maximaal € 5.354,00 bruto per maand. Daarnaast krijg je bij je start een laptop en telefoon ter beschikking. We besteden veel aandacht aan je ontwikkeling en zorgen voor een goede werk-privébalans. Voor alle functies binnen Patrimonium vragen wij om een VOG.

Interesse?
Stuur dan vóór 9 januari 2020 je motivatie en cv per e-mail naar Annelies Leusink, adviseur P&O via a.leusink@patrimonium.nl. Wil je meer informatie over de inhoud van deze functie? Neem dan tot 20 december contact op met Theo van Heukelom, manager Vastgoed (06-10964408) of vanaf 21 december met Trees van Haarst, directeur bestuurder (06-51520707). Mailen kan ook: t.vanheukelom@patrimonium.nl of t.vanhaarst@patrimonium.nl.

Over ons
Mensen Wonen Samen. Dat is het motto van Patrimonium woonservice in Veenendaal. Mensen staan bij ons centraal. Zij zijn degenen waarvoor we doen wat we doen: Wonen. En Samen is hoe we het doen, als medewerkers binnen de organisatie en ook met veel partners daarbuiten.

Wij dragen samen bij aan fijn wonen van mensen in de Veenendaalse samenleving. Dat is onze missie. In 1918 zijn we opgericht om goede huisvesting te verzorgen voor mensen die daar zelf niet in konden voorzien. Honderd jaar later is daarin niets veranderd, al zien we fijn wonen tegenwoordig breder dan destijds. Schoon, heel en veilig beschouwen we als basis dienstverlening. Wij leveren dan ook graag een actieve bijdrage aan de leefbaarheid in de wijken waar we woningen hebben.

Onze ondernemingsstrategie 2019 - 2022 maakt goed duidelijk waar we naartoe willen. We hebben drie heldere reisdoelen bepaald:

 • Betaalbare en passende woningen voor onze huurders.
 • Fijne woonomgeving voor onze huurders.
 • Klaarstaan voor onze huurders.


We noemen het reisdoelen omdat dat is hoe we het aangaan: als een reis waarin we steeds opnieuw onze koers bepalen. In een tijd waarin zo veel zo snel verandert, kun je niet meer uit de voeten met in beton gegoten plannen. Wie weet immers waar straks opstoppingen of juist nieuwe wegen ontstaan? Daarom bewegen we mee met vernieuwingen en innovaties die ons werk beter kunnen maken. Slim navigerend vinden we onze weg door de toekomst. Steeds op zoek naar de beste routes.

Ondertussen bouwen we ook aan de vernieuwing van onze organisatie. Slank en slim, inspirerend en verbindend, proactief en effectief, open en gastvrij zijn daarbij belangrijke sleutelwoorden. We koesteren medewerkers met jarenlange ervaring en zorgen ervoor dat zij duurzaam inzetbaar blijven. Ondertussen werken we aan een geleidelijke verjonging, want nieuwe kennis en inzichten kunnen we goed gebruiken in onze zoektocht naar slimme, verstandige en duurzame wegen. We zijn een aantrekkelijke werkgever die ontwikkeling, mobiliteit en gezondheid stimuleert en faciliteert.

Patrimonium heeft ongeveer 7.500 woningen in Veenendaal en omgeving. De ongeveer 80 medewerkers zijn verdeeld over de afdelingen Wonen, Vastgoed, Bedrijfsvoering en Staf. Meer informatie over onze organisatie vind je op onze website: www.patrimonium.nl

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.