logo_zuyderland.jpg
Vacature

RVE manager Kwaliteit, Veiligheid & Bedrijfsvoering en Zuyderland Academie

Zuyderland Concern bestaat uit een topklinisch opleidingsziekenhuis op 2 locaties, waar geestelijke gezondheidszorg en (geriatrische) revalidatie onderdeel van uitmaakt. Daarnaast maakt Zuyderland Care, bestaande uit zorgcentra, thuiszorg en huishoudelijke hulp, onderdeel uit van Zuyderland Concern. Zuyderland is met 9500 medewerkers één van de grootste werkgevers van Limburg. De ziekenhuisorganisatie is op zoek naar een:

 

RVE manager Kwaliteit, Veiligheid & Bedrijfsvoering en Zuyderland Academie

 

Wat ga je doen?

Binnen Zuyderland ontstaat door vertrek van de huidige manager een vacature voor RVE manager Kwaliteit, Veiligheid & Bedrijfsvoering (KV&B) en Zuyderland Academie (ZA).

De afdeling K&V creëert de randvoorwaarden voor de inrichting van de kwaliteitsorganisatie, het systeem en de instrumenten voor de ziekenhuizen. De afdeling ondersteunt hierin het management en de professionals, is beleidsvoorbereidend en richtinggevend, adviseert gevraagd en ongevraagd en vervult tevens een signalerende, toetsende en controlerende rol. Continu verbeteren, persoonsgerichte zorg, kwaliteitsdata-analyse zijn leidende begrippen bij de vormgeving en implementatie van kwaliteitsverbetering. De verbinding tussen zorgprofessionals en ziekenhuisorganisatie is hierbij essentieel. Er vindt op alle niveaus afstemming met de care plaats.

De afdeling Bedrijfsvoering ondersteunt operationeel, tactisch en strategisch bij de integrale capaciteitsplanning van het ziekenhuis (elementen hierbij zijn inrichten van de sturing en evidence based staffing). Daarnaast is de afdeling verantwoordelijk voor de zorg- en opnameplanning en OWS planning. Ook hierin is de verbinding tussen zorgprofessionals en ziekenhuisorganisatie een belangrijke schakel.

Zuyderland Academie/PAG (Projectbureau Additionele Gelden) is de plaats waar alle onderwijs-, opleidings-, en onderzoeksactiviteiten van ons topklinisch opleidingsziekenhuis samen komen. PAG verzorgt alle ondersteuning aan professionals en managers (incl. administratie) op het vlak van subsidie gerelateerde aangelegenheden, zowel op het gebied van onderzoek en opleiding, maar ook subsidies op andere terreinen worden door PAG ondersteund. PAG werkt voor het hele concern.

 

Functie informatie

De RVE Manager is samen met de Decaan van de ZA en de Medisch Manager van KV&B verantwoordelijk voor het functioneren van beide RVE’s. Binnen deze duale managementstructuur bepalen zij gezamenlijk het beleid, nemen zij beslissingen en dragen zij verantwoordelijkheid voor de resultaten.

Zij realiseren dit middels het leidinggeven aan en maken van tactisch en strategisch beleid voor de RVE, binnen de strategische kaders en visie op opleiden, wetenschappelijk onderzoek, veilige patiëntenzorg en dienstverlening van de organisatie.

Het management van iedere RVE is, binnen de kaders en mandaat die de Raad van Bestuur stelt, integraal verantwoordelijk voor het behalen van de afgesproken resultaten met betrekking tot kwaliteit, veiligheid, financiën en medewerkerstevredenheid. Hierbij wordt samengewerkt met andere RVE’s en afdelingen binnen en buiten de organisatie. Het RVE management is daarmee medeverantwoordelijk voor het resultaat van de organisatie als geheel. Zij vertegenwoordigt de instelling en de RVE bij in- en externe overlegsituaties en onderhandelingen.

De belangrijkste taken van de RVE-manager zijn:

 • De visie en het beleid van beide RVE’s staat en moet de komende jaren verder doorontwikkeld, geïmplementeerd en uitgedragen worden. De RVE manager heeft hierin een belangrijke rol, zowel op strategisch als tactisch niveau.
 • Adviseren van de Bestuursraad op betreffende taakgebieden, in samenwerking met de Decaan en Medisch Manager.
 • Aandacht voor een gewenste kwaliteits- veiligheids-, opleidings- en onderzoekscultuur in de vorm van houding en gedrag. Dit betekent het creëren van een open en veilige cultuur waar medewerkers elkaar aanspreken en kritisch naar elkaar durven zijn, trots zijn op de organisatie en gestimuleerd worden tot persoonlijke ontplooiing en vakinhoudelijke vernieuwing.
 • (Stimuleren tot) Innoveren op de taakgebieden.
 • Verbinden van zorgprofessionals en ziekenhuisorganisatie op het gebied van KV&B, opleiding en onderzoek.
 • Samen met de medisch managers, leiding geven aan de RVE’s gericht op het realiseren van een visie en ambitie voor de toekomst, de professionele beroepsuitoefening, de professionele samenwerking en het continu verbeteren in lijn met de resultaatafspraken en organisatiedoelstellingen.
 • Afdelingshoofden coachen en hen in positie brengen om gezamenlijk resultaat te behalen.
 • Lid van het MT. Van jou en je collega’s in het MT wordt verwacht dat je boven je eigen RVE kunt uitstijgen en in gezamenlijkheid, samenwerking en samenhang initiatieven neemt en een actieve bijdrage levert aan de ontwikkeling van de strategie van Zuyderland.
 • Verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering en de verdere inrichting en borging van beide RVE’s. Het opstellen van (meer) ja(a)r(en)plannen maakt hier onderdeel van uit.
 • Extern vertegenwoordigen van de organisatie op betreffende gebieden.

 

Wie ben jij?

 • Je hebt een academisch werk- en denkniveau.
 • Je beschikt bij voorkeur over actuele en inhoudelijke kennis van beide taakgebieden.
 • Je bent ontwikkelingsgericht en in staat om het beste uit mensen te halen en hen uit te dagen, mede omdat je op jouw taakgebieden wilt dat Zuyderland tot de top van Nederland behoort.
 • Een coachende stijl van leidinggeven past jou, je bent overduidelijk mensgericht.
 • Je bent een verbinder, zowel binnen als buiten de RVE.
 • Je bent in staat om op alle niveaus te communiceren en te enthousiasmeren.
 • Je bent een prettige persoonlijkheid met humor die vertrouwen weet te wekken.
 • Je staat stevig in je schoenen, bent koersvast en gaat discussies niet uit de weg.
 • Je bent ondernemend, innovatief en resultaatgericht.
 • Je bent bedreven in bedrijfsvoering met kennis van bedrijfs(voerings)processen.

 

Wat bieden wij?

 • Het betreft een aanstelling voor de duur van 1 jaar, met uitzicht op een vast dienstverband.
 • De arbeidsduur bedraagt 36-40 uur gemiddeld per week.
 • De arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO Ziekenhuizen.
 • De inschaling is in overeenstemming met het functie profiel Manager KV&B/Academie FWG 80.

 

Interesse?

Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met mevrouw Wideke Nijdam, lid Raad van Bestuur, 088-4597614. Het functieprofiel Manager KV&B/Academie G412020e is van toepassing. Het functieprofiel kan worden opgevraagd bij P&O.

Wij streven er naar de selectiegesprekken de eerste helft van augustus te laten plaatsvinden.

 

Aanvullende informatie

Het online screenen, bijvoorbeeld via zoekmachines en social networks kan deel uitmaken van de sollicitatieprocedure.

Voor de meeste functies binnen Zuyderland wordt een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) gevraagd. Voorafgaande aan een indiensttreding zal hierover nadere informatie worden verstrekt.

Zijn er binnen Zuyderland op dit moment voorrangskandidaten die in aanmerking komen voor deze functie, dan hebben zij conform het Doorlopend Sociaal Plan voorrang boven andere interne en/of externe kandidaten.

 

Solliciteren

Belangstelling voor deze functie kun je kenbaar maken middels het invullen van het digitale sollicitatieformulier via onderstaande link.


Klik hier om te sollciteren