Video's

  • Terugblijk Jaarcongres Kwaliteit in Bedrijf

    Kwaliteit in Bedrijf organiseerde op 17 september jl. het jaarcongres Reiziger of Lifter? – Richting en Route voor de kwaliteitsmanager. Een dag vullend kwaliteitscongres met een afwisselend programma: omlijst met tal van hands-on workshops. Bekijk hier een korte impressie van het congres!
  • Beyond CSR 2.0: hoe ontwikkelen we veerkracht?

    Met als gastheer RoyalhaskoningDHV organiseerde Kwaliteit in Bedrijf op 12 maart het MVO-evenement ‘Beyond CSR 2.0’. Centraal stond een gastcollege van dr. Wayne Visser, wereldwijd gezien een van de grootste denkers op het vlak van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Met een ruime 8 als gemiddelde waardering keken de bezoekers terug op een alleszins geslaagde dag. Op de speciale website  www.beyondcsr.nl  kunt u alle materialen downloaden.